STEP 1/2 - Indsæt dit CV

Du kan indsætte CV'et i ethvert layout format (pdf, word, andet) - vores AI kan intelligent udlede nøgleinformationerne uanset formatet.